Izhodišče projekta SuhDan

Osnovno javno-zdravstveno izhodišče projekta SuhDan:

“Državljani imajo pravico in dolžnost posamično in/ali v skupini delovati v načrtovanju in izvajanju njihove zdravstvene oskrbe.”

(Alma-Ata Deklaracija – Načelo IV. Svetovna zdravstvena organozacija, 1978)