Zaključki in priporočila konference Kontinenca+ 2018

Zaključki in priporočila
2. mednarodne konference Kontinenca+2018 v Ljubljani, Slovenija

Namenjene strokovni in splošni javnosti v organizaciji nevladnega Inštituta Emonicum iz Ljubljane, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije

 

Udeleženci konference iz Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije, upoštevajoč dejstva:

 • Da je inkontinenca med najbolj razširjenimi zdravstvenimi in socialnimi motnjami,
 • Da je prisotna v vseh starostnih skupinah in da z naraščanjem dolgoživosti postaja vse bolj pomemben geriatrični sindrom,
 • Da je specifična zdravstvena motnja z več možnimi vzroki,
 • Da se z različno intenzivnostjo pojavlja v urinski in fekalni obliki,
 • Da je zaradi stigme, sramu in stresa najbolj prikrivana individualna težava,
 • Da je razlog za diskriminacijo in staromrzništvo,
 • Da ima velik zdravstveni, socialni in ekonomski vpliv.

Ugotavljajo:

 • Da je inkontinenca zaradi razlik v kakovosti in dostopnosti njene dnevne oskrbe tudi socialna bolezen,
 • Da je pomemben dejavnik v dolgotrajni oskrbi, z vplivom na kakovost življenja oskrbovancev in oskrbovalcev,
 • Da je največ strokovnih, socialnih in etičnih izzivov povezanih z neformalno oskrbo, ki je v največji meri v rokah neformalnih oskrbovalcev,
 • Da je v okoljih vseh udeleženk konference premalo ustrezno izobraženega oskrbovalnega kadra,
 • Da veliko prizadetih na neustrezen način uporablja pripomočke,
 • Da je inkontinenci namenjene premalo pozornosti, v zdravstvu, javnem zdravstvu in politiki.

Ugotavljajo še:

 • Da je prizadetim možno pomagati z učinkovitimi ukrepi, zdravili, pripomočki in operativnimi posegi,
 • Da so na voljo uspešne samooskrbne tehnike,
 • Da je ob ustrezni pomoči možno z inkontinenco aktivno, zdravo in socialno vključeno življenje.

Pozivajo odločujoče zdravstvene, socialne in politične deležnike:

 • Da si s pozitivno usmerjenostjo in z upoštevanjem v bolnika usmerjenih vrednot, javno-zdravstvenih načel in etike, prizadevajo za večjo kakovost življenja prizadetih z inkontinenco, za njihovo aktivno in zdravo življenje in za ohranjanje njihovega dostojanstva, socialne sprejemljivosti in vključenosti.
 • Da v prizadevanjih kako prizadetim z obstoječimi sredstvi zagotoviti več kakovosti ne zmanjšujejo njihovih pravic,
 • Da ob ukrepanju na ravni družbe razumejo in podpirajo tudi individualne potrebe,
 • Da ob upoštevanju Evropskih strokovnih smernic in navodil ter 14 kazalnikov kakovosti, predstavljenih na Globalnem forumu inkontinence 2018 v Rimu in ob upoštevanju družbenih okoliščin v vsaki državi posebej, podpirajo pripravo in sprejem zakonodaje, nacionalne strategije, smernic in navodil za kakovostno, učinkovito in pregledno oskrbo inkontinence s splošnimi in individualnimi kazalniki,
 • Da v teh prizadevanjih povezujejo strokovna področja, nevladne organizacije, bolnike in lokalne skupnosti,
 • Da skrbijo za ustrezno strokovno pripravljenost zdravnikov, sester, poklicnih in družinskih oskrbovalcev, za individualno nudenje dostopne in ustrezne pomoči,
 • Da pomoč vključuje pravično dosegljivost ustrezne oskrbe, pripravo individualnih načrtov v skladu z zmožnostmi vsakega prizadetega posameznika in pravilno izbiro ter rabo ustreznih pripomočkov,
 • Da podpirajo aktivnosti in raziskave, ki z nameni in cilji podpirajo neodvisnost in avtonomijo vseh z vsemi oblikami motenj kontinence,
 • Da na področju oskrbe težav s kontinenco podpirajo zmanjševanje njihove stigme v javnosti in na nacionalni ter mednarodni ravni krepijo pozitivne spremembe