Dnevnik uriniranja

Dnevnik uriniranja je razmeroma objektivna metoda za kvantifikacijo simptomov, n.pr. pogostosti inkontinenčnih epizod. Bolnik v 24 urah zabeleži natančen čas in količine izločenega urina, stopnjo nujnosti, količino in vrsto popitih tekočin, količino s katetrom izločenega urina, število nehotenih uhajanj in vsako menjavo pripomočkov. S časovnim prikazom uriniranja je mogoče opredeliti urodinamične variable, n.pr. 24 urni volumen, volumen ponoči izločenega urina, dnevne aktivnosti mehurja ali ločiti hiperaktivni mehur od poliurije. Merjenje pogostosti in težavnosti simptomov na spodnjem urinarnem traktu z dnevnikom je pomembno za ocenjevanje in obravnavo UI. S podatki dnevnika je mogoče nadzirati učinek zdravljenja, zato se pogosto uporablja v kliničnih obravnavah UI.

Za pridobitev objektivnih podatkov naj se bolnikom priporoči, da dnevnik izpolnjujejo  3 do 7 dni.  Razlike med dnevniškimi zapiski in bolnikovimi ocenami simptomov, n.pr. pogostosti UI so lahko koristne pri svetovanju bolnikom.

Pri bolnikih s hudo UI se z dnevnikom uriniranja ne da natančno izmeriti 24 urnega urina.

Izvajalci:

Bolniki, ki jih je poučila usposobljena medicinska sestra ali zdravnik (urolog, ginekolog, o inkontinenci poučen družinski zdravnik)

Primer dnevnika uriniranja

ura zaužita tekočina količina urina tišči na vodo uhajanje vode (nekaj kapljic, zmerno, hudo) menjava predlog

(da/ne)