Inkontinenca

Inkontinence je veliko več kot bi lahko sklepali po tem, kako pogosto se o njej pogovarjamo. Po podatkih Svetovnega foruma za inkontinenco je vseh težav skupaj več kot sladkorne bolezni, ki jo štejemo med najpogostejše kronične bolezni. Vsaka bolezen ima svojo socialno težo in o nekaterih med njimi se pogovarjamo samo z zaupnim zdravnikom ali najbližjimi, za katere vemo, da bodo to, kar bodo slišali, tudi prav sprejeli. Vendar inkontinenca nima enake socialne teže v vseh okoljih. V odprtih demokratičnih družbah bi jo morali obravnavati kot vsako drugo bolezen, ne da bi bili bolniki zato socialno kaj prizadeti. V slovenski družbi temu žal ni tako in veliko bolnikov svojih težav ne zaupa nikomur. To je sicer mogoče razumeti, se pa lahko konča s strahom pred izhodi od doma, osamljenostjo, zagrenjenostjo in depresijo. Danes se lahko vsakemu bolniku z inkontinenco učinkovito pomaga. Zato je prav, da se napiše, kako imamo skrb za bolnike z inkontinenco urejeno v Sloveniji, kaj imamo dobrega, kaj bi bilo lahko boljše, kakšne spremembe se pripravljajo in ali bo po njihovi uveljavitvi za inkontinentne bolnike bolje poskrbljeno kot doslej.

Čeprav na inkontinenco lahko naletimo v vseh življenjskih obdobjih, je značilna spremljevalka starosti in višja ko je starost, več jo je. Poznamo stresno, urgentno, pretočno in funkcionalno inkontinenco, ki se med seboj lahko tudi prepletajo. Vsaka oblika ima svoj vzrok in nekatere od njih je danes mogoče odpraviti ali zmanjšati njihov vpliv z različnimi posegi in zdravili. Sicer pa se je z inkontinenco, tako kot z vsako kronično boleznijo, najbolje sprijazniti in jo sprejeti kot partnerja.