Kontinenca+ 2017

Zaključki konference Kontinenca+ 2017

Inkontinenca predstavlja v vseh svojih oblikah simptom številnih bolezni in stanj v vseh starostnih obdobjih. Čeprav ni življenjsko nevarna pa močno vpliva na kakovost življenja in predstavlja s svojo prevalenco najbolj pogosto in izrazito medgeneracijsko zdravstveno težavo. Zaradi velike stigme inkontinence v javnosti je tudi eno najbolj zamolčanih osebnih bremen. Naraščajoče demografske spremembe jo potiskajo v epidemiološko ospredje, kar zahteva ustrezen zdravstven, socialen in profesionalen odziv.

Zdravstvena in socialna politika morata upoštevati vse oblike inkontinence ob spoštovanju enakih možnosti dostopa do kakovostnih storitev, zdravil in pripomočkov. Jasna in razumljiva strateška stališča, profesionalne smernice in standardi, ki bi jih moral podpreti tudi ustrezni informacijski sistem, bi morala biti sprejeta na nacionalni in evropski ravni.

Določiti bi bilo potrebno strokovne kompetence med različnimi sferami zdravstvenega varstva, ki bi omogočale kakovostno oskrbo prizadetih oseb na vseh ravneh.