Konferenca Kontinenca+ 2019

V okviru projekta »SuhDan – Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi«, je potekala v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, v organizaciji nevladnega Inštituta Emonicum iz Ljubljane tretja konferenca Kontinenca+ 2019, ki je bila namenjena tako strokovni kot splošni javnosti. Projekt SuhDan, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, je namenjen ozaveščanju slovenske javnosti o razširjenosti in problemih inkontinence ter oblikam pomoči vsem, ki se soočajo z njenimi problemi.

Na podlagi dejstev, da je inkontinenca med najbolj razširjenimi zdravstvenimi in socialnimi motnjami, prisotna v vseh starostnih skupinah in da z naraščanjem dolgoživosti postaja vse bolj pomemben geriatrični sindrom, da je zaradi stigme, sramu in stresa najbolj prikrivana individualna težava, razlog za diskriminacijo in staromrzništvo z velikim zdravstvenim, socialnim in ekonomskim vplivom, je konferenca ob upoštevanju učinkovitih samooskrbnih ukrepov, zdravljenja z zdravili in  zagotavljanja socialne vključenosti s pripomočki z inkontinenco, s katerimi je možno aktivno in zdravo živeti, poziv odločujočim zdravstvenim, socialnim in političnim deležnikom, da si ob upoštevanju v bolnika usmerjenih etičnih vrednot prizadevajo za kakovost življenja prizadetih z motnjami kontinence, njihovo dostojanstvo in socialno vključenost, da ne zmanjšujejo njihovih pravic, da pri oblikovanju strategij in smernic upoštevajo Evropske strokovne smernice in kazalnike kakovosti, da ob tem strokovna področja povezujejo z nevladnimi organizacijami, društvi bolnikov in lokalnimi skupnostmi, da zagotovijo strokovno pripravljenost zdravstvenega in negovalnega kadra in neodvisnost ter avtonomijo odločanja oseb z različnimi motnjami kontinence.

Nekaj utrinkov s konference