Dogodki

V sklopu dogodkov – predavanj in delavnic, ki jih v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, društvi in ustanovami organizira Inštitut Emonicum, predavatelji udeležencem na celovit in vsakomur dostopen način predstavijo različne vrste inkontinence, njene vzroke, načine pomoči ter preventive.

Dogodki predstavljajo prispevek projekta SuhDan k opolnomočenju udeležencev, t.j. oseb s težavami nehotenega uhajanja urina vseh starosti, kakor tudi njihovih svojcev ali oskrbovalcev.