2. mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018

V okviru projekta »SuhDan – Opolnomočenje oseb z motnjami kontinence in zmanjševanje stigme inkontinence v slovenski družbi«, je v Austria Trend Hotelu v Ljubljani, v četrtek, 21. junija,  v organizaciji nevladnega Inštituta Emonicum iz Ljubljane in v sodelovanju Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, potekala druga mednarodna konferenca Kontinenca+ 2018, ki je namenjena tako strokovni kot splošni javnosti. Projekt SuhDan, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, je namenjen ozaveščanju slovenske javnosti o razširjenosti in problemih inkontinence ter oblikam pomoči vsem, ki se soočajo z njenimi problemi. Udeležilo se jo je preko 100 predstavnikov stroke, nevladnih organizacij, podjetij in posameznikov iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Italije. Obravnavali so izzive inkontinence v vseh starostnih skupinah, na različnih nivojih zdravstvenega in socialnega varstva.

Na podlagi dejstev, da je inkontinenca med najbolj razširjenimi zdravstvenimi in socialnimi motnjami, prisotna v vseh starostnih skupinah in da z naraščanjem dolgoživosti postaja vse bolj pomemben geriatrični sindrom, da ima več vzrokov, da se z različno intenzivnostjo pojavlja v urinski in fekalni obliki, da je zaradi stigme, sramu in stresa najbolj prikrivana individualna težava, razlog za diskriminacijo in staromrzništvo z velikim zdravstvenim, socialnim in ekonomskim vplivom;

So udeleženci ob upoštevanju učinkovitih samooskrbnih ukrepov, zdravljenja z zdravili in  zagotavljanja socialne vključenosti s pripomočki z inkontinenco s katerimi je možno aktivno in zdravo živeti, soglasno sprejeli poziv odločujočim zdravstvenim, socialnim in političnim deležnikom, da si ob upoštevanju v bolnika usmerjenih etičnih vrednot prizadevajo za kakovost življenja prizadetih z motnjami kontinence, njihovo dostojanstvo in socialno vključenost, da ne zmanjšujejo njihovih pravic, da pri oblikovanju strategij in smernic upoštevajo Evropske strokovne smernice in kazalnike kakovosti, da ob tem strokovna področja povezujejo z nevladnimi organizacijami, društvi bolnikov in lokalnimi skupnostmi, da zagotovijo strokovno pripravljenost zdravstvenega in negovalnega kadra in neodvisnost ter avtonomijo odločanja oseb z različnimi motnjami kontinence.

Nekaj utrinkov s konference


Udeležence je v uvodnem nagovoru pozdravila ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc


Dr. Božidar Voljč je predstavil rezultate in zaključke raziskave Inštituta Emonicum o inkontinenci med zdravniki družinske medicine


Stališča Svetovne zdravstvene organizacije o inkontinenci je predstavila dr. Darina Sedlakova, vodja pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji


Tatjana Buzeti, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje, je spregovorila o inkontinenci v dolgotrajni oskrbi


Udeleženci okrogle mize so podprli zaključke in priporočila letošnje konference