Partnerji

Program SuhDan uresničujejo partnerji Inštitut Emonicum iz Ljubljane, Ginekološka klinika UKC Maribor in društvo Inkont iz Maribora z zunanjimi sodelavci – slovenskimi strokovnjaki na področju obravnave inkontinence. Po potrebi bo vzpostavljeno sodelovanje tudi z drugimi strokovnimi in laičnimi organizacijami in posamezniki. Na primarni zdravstveni ravni bo sodelovanje vzpostavljeno z zdravstvenimi domovi in lokalnimi skupnostmi. Na ta način bodo vzpostavljene najboljše možnosti za uspešno uresničevanje programa.